LabVIEW de kullanılan nesneler vardır.

4

Kontroller – (controls): Blok diyagrama veri girişi sağlayan nesnelerdir.
Göstergeler – (indicators): Blok diyagramda üretilen sonuçları görüntüleyen nesnelerdir.
Fonksiyonlar – (functions): Fonksiyonlar LabVIEW’in temel işlem elemanlarıdır.

Ön panelde kullanılan metin kutusu programa veri girişi sağladığı için
bir kontroldür. Karakter sayısını gösteren nesne ise sayısal bir göstergedir.
Ön panelde kullanılan kontrol ve göstergelerin blok diyagramda ki karsılıkları
terminaller olarak adlandırılmıştır. Her bir terminalin rengi ve sembolü o terminalin veri tipini
gösterir. Kontrol elemanları, göstergelere göre daha kalın bir çerçeveye sahiptir. Bununla
birlikte sembollerde terminalin kontrol veya gösterge olduğunu işaret eden bir ok vardır. Eğer
ok sağ tarafta ise terminal kontrol, sol tarafta ise terminal göstergedir.

Ön panelde ki kontroller ve göstergeler blok diyagramda ikon terminalleri seklinde
veya veri tipi terminalleri seklinde görünmektedir. Varsayılan olarak ön panel nesneleri blok
diyagramda ikon görünümündedir. Veri tipi görünümüne geçmek için kısayol menüsünden
“view as icon” iptal edilir. Veri tipi görünümü ikon görünümüne göre daha az yer
kaplamaktadır. Şekilde string bir kontrole ait terminal görülmektedir.
5
String kontrole girilen cümlenin karakter sayısını hesaplayan nesne bir
fonksiyondur. Fonksiyonlar LabVIEW’in temel işlem elemanlarıdır. Fonksiyon paletine
yerleştirilmiş olan fonksiyonlar arka plan açık sarı üzerine font rengi siyah yazı olan ikonlara
sahiptir. Fonksiyonlar ön panellere veya blok diyagramlara sahip olmamakla birlikte bağlantı
noktalarına sahiptir. Fonksiyonların içleri açılamaz veya düzenlenemez.
Ön panelde kullanılan kontrol ve göstergelerin blok diyagramda ki karşılığı olan
terminallerden başka giriş ve/veya çıkışlara sahip olan ve belli bir islemi yerine getiren yapılar
bulunmaktadır. Terminallerden başka blok diyagramda kullanılan nesneler su baslıklar altında
gruplanabilir.

SubVIs: Diger VI’ların blok diyagramında kullanılan VI’lardır. (Alt_VI)
Structures: işlem sırasını yöneten mantık elemanlarıdır.
Formula Nodes: Blok diyagrama doğrudan formül girilebilmesi için kullanılan boyutlanabilen
elemanlardır.
Expression Nodes: Tek değişkenli deyimlerin hesaplanmasında kullanılan yapılardır.
Property Nodes: Bir türün özelliklerinin ayarlanması veya bulunması için kullanılan
yapılardır.
Invoke Nodes: Bir türün metotlarının hesaplanması için kullanılan yapılardır.
Code Interface Nodes (CINs): Metin tabanlı programlama dillerinden kod çağırmak için
kullanılan yapılardır.
Call by Referance Nodes: Dinamik olarak yüklenen VI’ları çağırmak için kullanılan
yapılardır.
Call Library Nodes: Standart kütüphaneleri veya DLL çağırmak için kullanılan yapılardır.

Yazar: ibrahim YAPICI (9 Posts)

Takım ruhuna önem veren, hızlı ve pratik çözümler arayan ve tüm yeniliklere açık birisi


Leave a Comment.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.