Türkçenin Tarihsel Derlemi Projesi

tarihsel derlemi

Bu proje Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıca üzerine yapılmış eserleri başta sözvarlığı olmak üzere elektronik ortama geçirerek biçimbilgisel ve sözdizimsel işaretlemelerle derlem tabanlı bir uygulamayı ortaya koymayı ve tarihsel derlemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu sayede 13.20.yüzyıl Türkçesi bilgisayar tarafından okunabilir işlenebilir duruma gelecek ve böylece başta Türk dili/dilbilimi araştırmacıları olmak üzere Sosyal Bilimler’in diğer alanlarındaki araştırmacıların erişimine açık bir platform oluşturarak onlara temel ve pratik bir başvuru kaynağı olacak bu derlem çalışmasıyla sözü edilen dönemle ilgili dilsel malzemeye erişim kolaylığı sağlanacaktır.

Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıca derlem çalışmamızın amacı ve proje sonunda ulaşılmak istenen hedefler şu şekildedir:

1. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıca transkripsiyonlu metinleri tarayarak sözcük listesini hazırlamak.

2. Türk dilinin yaklaşık 700 yıllık (13.20. yy) bir döneminin söz varlığını kayıt altına almak.

3. Söz konusu dönem içinde üretilen binlerce eseri tek bir veri tabanında birleştirerek ilgili alanda çalışma yapacak araştırmacılara veri sağlamak.

4. Sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar için örnek bir derlem çalışması sunmak.

5. Lisans ve lisansüstü eğitmen ve öğrencileri için ilgili derslerde kullanılmak üzere ders malzemesi sunmaktır.

Bu derlem çalışması öncelikle lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilere ve Türkçenin tarihsel dönemleri üzerinde çalışan araştırmacılara hizmet edecektir. Bunun yanı sıra Türkçenin bu iki tarihsel dönemine ilgi duyan herkes derlemden faydalanabilecektir. Proje sonunda oluşturulan bu derlem çalışması, internet erişimine de açılacak, isteyen herkes bu derlemin her türlü özelliğinden faydalanabilecektir.

Bu Türkçenin tarihsel derlemi projesinde Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü hocalarımız ile birlikte çalışmalara başladım.

 

Yazar: ibrahim YAPICI (9 Posts)

Takım ruhuna önem veren, hızlı ve pratik çözümler arayan ve tüm yeniliklere açık birisi